Condicions d’ús

Les imatges obtingudes poden ser utilitzades per qualsevol canal o mitjà respectant les condicions següents:

1 – Les imatges s’han de reproduir íntegrament. No poden ser modificades.

2 – S’han de fer visibles les referències que identifiquen cada imatge: lloc, nom del/de la fotògraf/a i referència de l’Arxiu d’Imatges Vies Verdes.

3 – No es poden destinar a la venda, ni incloure en publicacions destinades a la venda, ni en serveis que requereixin subscripció o accés de pagament previ.

4 – En la difusió de les imatges no es poden establir condicions d’ús o limitacions tècniques que difereixin de les presents condicions d’ús.

5 – L’obtenció de les imatges no comporta que el consorci Vies Verdes doni suport a qui les utilitzi. No es pot incloure cap referència en aquest sentit, excepte amb autorització prèvia i per escrit de Vies Verdes.

6 – Qualsevol utilització de les imatges diferent de l’autoritzada en aquestes condicions d’ús exigeix l’autorització prèvia i per escrit de Vies Verdes.